Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

Swing: Exemple d’utilisation de JSlider

 set, java, swing, awt, JPanel, JFrame, JSlider, table
{filelink=3464}

 
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
import javax.swing.border.*;
 
public class ExempleSlider extends JFrame
 {
 
  public ExempleSlider( )
  	{
 
    super("Contrôle Utilisateur JSlider");
    JPanel pnl=new JPanel(new BorderLayout( ));
 
    // Créer un Composant JSlider
    JSlider slider = new JSlider(JSlider.HORIZONTAL, 0, 50, 25);
 
    // Configurer le composant
    slider.setMinorTickSpacing(2);
    slider.setMajorTickSpacing(10);
    slider.setPaintTicks(true);
    slider.setPaintLabels(true);
 
    // Utiliser le label numérique standard pour ce JSlider
    slider.setLabelTable(slider.createStandardLabels(10));
 
    // Ajouter le JSlider dans le JPanel
    pnl.add(slider, BorderLayout.CENTER);
 
    //Configurer et Afficher le JFrame
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    setContentPane(pnl);
    pack( );
    setVisible(true);
  }
 
  public static void main(String s[])
  {
     new ExempleSlider();
 
  }
}

A Voir sur le même Sujet:

 • java api jslider
 • utilisation de jslider
 • jslider exemples
 • jslider java example
 • java jslider nombre
 • jslider exemple
 • jslider example
 • JSlider exemple
 • JSlider
 • setlabeltable slider