Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

Java Algorithme d’Euclide: déterminer le plus grand commun diviseur

 int,string,char,static, url, socket, url, socket, java
{filelink=23}

/**
 * @(#)LeplusGrandDiviseurCommun.java
 *
 *
 * @author 
 * @version 1.00 2013/9/26
 */
 
import javax.script.ScriptEngine;
import javax.script.ScriptEngineManager;
public class LeplusGrandDiviseurCommun 
{
 
   public static void main(String[] argv) throws Exception
 {
  ScriptEngineManager manager = new ScriptEngineManager();
 
  ScriptEngine engine = manager.getEngineByName("js");
  String myJSCode = "function gcd(a,b) {\n" +
		"  //Write Code Here\n" +
		"  if(a==b)\n" +
		"    return a;\n" +
		"  else if(a>b)\n" +
		"    return gcd(a-b, b);\n" +
		"  else if(a<b)\n" +
		"    return gcd(a, b-a);\n" +
		"}\n"+
		"print(gcd(36,24));\n"+
		"print(gcd(24,8) == 8 )";
 
  System.out.println(engine.eval(myJSCode));
 
 }
 
 
}

A Voir sur le même Sujet:

 • js algorithme d'euclide
 • diviseur en java