Digg StumbleUpon LinkedIn YouTube Flickr Facebook Twitter RSS Reset

Arrondir un nombre décimal de type ‘BigDecimal’

 set, java
{filelink=11203}

 
import java.math.BigDecimal;
 
public class Arrondir
 {
 
 public static void main(String args[])
 	{
 
  BigDecimal pi = new BigDecimal(3.1415923);
 
  // Arrondir le nombre; retenir deux chiffres après la virgule
  pi = pi.setScale(2, BigDecimal.ROUND_HALF_UP);
 
  System.out.println(pi);
  }
 
}

A Voir sur le même Sujet:

 • enlever signe - bigdecimal
 • java bigdecimal 2 chiffres après la virgule
 • arrondir un nombre decimal youtube
 • la classe bigdecimal modes d'arrondis :
 • arrondir un nombre décimal java
 • arrondi decimal java
 • nombredecimal python
 • atrrondir un chiffre string
 • arrondir donnees affichage java
 • bigDecimal string java